Spørsmål om kommunestyrets vedtakskompetanse

I henvendelsen til KMD stilles følgende spørsmål


Publisert: 19. mars 2014
Kategori:
1919.0303.14141414

1) Kan et kommunestyre vedta ordning A (for eksempel kjøp av revisjonstjeneste) dersom kontrollutvalget kun har utredet og innstilt ordning B (for eksempel interkommunalt revisjonssamarbeid)?

2) Kan et kommunestyre i en sak som vedrører revisjonsordningen vedta å si opp eksisterende revisjonsordning uten at dette verken er utredet eller innstilt av kontrollutvalget.

Se svar fra KMD


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle