Samlet storting avviste statliggjøring

På Stortingets siste dag kom den endelige konklusjonen: Et samlet Storting sa nei til statliggjøring av skatteoppkrevingen.

Publisert:

Skatt

Finansdepartementets forslag vakte debatt både i behandlingen av lovdelen av budsjettet og i diskusjonen om budsjettpostene. Det ble stilt spørsmål ved om saken nå er avgjort eller om vedtaket bare innebærer en utsettelse. En regjering står alltid fritt til å fremme nye forslag. I debatten var imidlertid både KrF og V tydelige på at de er i mot reformen, og at regjeringen ikke kan forvente støtte om den kommer tilbake med saken på nytt før valget i 2017.

KrF og V sin argumentasjon i Stortinget og i media viser at de har jobbet grundig med spørsmålet. NKK har tillit til at KrF og V også i framtiden vil avvise forsøk på statliggjøring og sentralisering.

Mer lesestoff:
Innstillingen og merknadene til lovdelen av revidert nasjonabudsjett:
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2014-2015/inns-201415-355.pdf

Referat fra stortingsdebatten om lovdelen av revidert nasjonalbudsjett mandag 15. juni:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2014-2015/150615/

Referat fra stortingsdebatten om revidert nasjonalbudsjett fredag 19. juni:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2014-2015/150619/

Les også: NKKs høringssvar med mer i «SKATTEOPPKREVERSAKEN: Statliggjøring og sentralisering?»