Revidert statsbudsjett 2016 – forslag om endringer av kompensasjonsloven

Regjeringen varsler i revidert statsbudsjett for 2016 at kompensasjonsloven kan bli utvidet slik at også borettslag og sameier kan bli ansett som kompensasjonsberettigede. Videre varsler regjeringen at den ønsker å utvide kompensasjonsordningen til å omfatte internatdelen til private skoler som etter dagens forvaltningspraksis ikke er kompensasjonsberettiget.


Publisert: 12. mai 2016
Kategori:
1212.0505.16161616

av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS

Det forslaget som trolig vil påvirke kommunal og fylkeskommunal sektor i størst grad er at regjeringen varsler at den skal vurdere om det skal gjøres endringer i konkurransebestemmelsen i kompensasjonsloven. Konkurransebestemmelsen fastslår at det ikke gis kompensasjon dersom kommuner eller fylkeskommuner driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med aktører som ikke har kompensasjonsrett. Regjeringen vurderer å myke opp noe på bestemmelsen i lys av de pågående kultur- og konserthussakene.

Regjeringen vil komme tilbake til disse sakene i statsbudsjettet for 2017 (som legges frem i oktober i år).
Revidert statsbudsjett kan leses her (se sidene 56-58) http://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2016/dokumenter/pdf/stm2.pdf


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle