Bli medlem

Regnskapsmessig håndtering av OPS

GKRS har fastsatt et notat om regnskapsmessig håndtering av offentlig-privat samarbeid (OPS). Notatet omtaler ulike former for OPS og regnskapsmessige problemstillinger knyttet til de ulike formene.

Publisert:

Kommuneregnskap