Regnskapsføring av avtaler om tilbakeføring av mottatt justeringsmerverdiavgift til utbygger

Ved utbygging av f.eks. tomteområder, hvor utbygger bekoster utbygging av kommunal infrastruktur, avtales ofte at en andel av den justeringsinntekten kommunen får skal tilbakeføres til utbygger. GKRS har vurdert regnskapsføringen av slike avtaler, hvor tilbakeføringen skjer i takt med at kommunen får justeringsinntekten.

Publisert:

Merverdiavgift

Avtalt tilbakeføring representerer et vederlag for anleggsmidlet, mens avtale om betaling over tid representerer et lån for kommunen. Den regnskapsmessige behandlingen er drøftet i et nytt avsnitt i notatet «Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling».