Meld deg på

Innhold:

Analyse av kommuneregnskapet
Gjennomgang av lovverket med hensyn til analyser og hva som kreves av årsberetningen for å si noe om kommunens økonomiske stilling og resultat

En analyse av et virkelig regnskap fra en kommune:
Vurdering og korrigering av regnskapsdata

 • Vurderinger av skjulte reserver i balansen
 • Vurderinger av skjulte reserver i bevilgningsregnskapet
 • Korrigering av regnskapet for analyse
  • Omvurdering av balansen
  • Feilposteringer
 • Korrigeringer og verdivurdering av datagrunnlaget

Regnskapsanalyse og grupperinger

 • Hva er formålet med regnskapsanalyse
 • Intern og ekstern analyse
 • Horisontale analyser
 • Vertikale analyser
 • Nøkkeltallanalyser
 • Tradisjonell regnskapsanalyse

Rentabilitetsanalyse

 • Rentabilitetsanalyser
 • Totalkapitalens rentabilitet
 • Resultatgraden og totalkapitalens omløpshastighet
 • Egenkapitalens rentabilitet
 • Hva påvirker egenkapitalrentabiliteten?
 • Driftsmargin
 • Avkastning på sysselsatt (anvendt) kapital

Likviditetsanalyse

 • Balansen omgruppert
 • Likviditetsgrader
 • Arbeidskapitalen
 • Selvfinansieringsevnen
 • Omløpshastigheter og kredittider
 • Forhold som påvirker likviditeten

Finansierings- og soliditetsanalyser

 • Finansieringsstruktur
 • Egenkapitalprosenten
 • Gjeldsgraden
 • Rentedekningsgraden
 • Årsaker til dårlig finansieringsstruktur og soliditet
 • Internanalyse

Kontantstrømanalyser

 • Anskaffelse og anvendelse av kapital
 • Endringsbalansen
 • Bruttoendringene
 • Analysemodeller

Framtidig kapitalbehov

 • Driftskapitalbehov
  • Tilpasning og vurdering av omløpsmidler og kortsiktig gjeld
  • Øking i driftskapitalbehov
  • Å bringe arbeidskapital tilbake til et bestemt nivå
 • Totalt kapitalbehov
 • Nærmere om tilpasning av omløpsmidler og kortsiktig gjeld
  • Likviditetsreserve
  • Kundefordringer
  • Leverandørgjeld
  • Kortsiktige lån

Analyse av fremtidig inntjening og likviditet

 • Analysemodellen
 • Følsomhetsanalyser
 • Eksempler

Målgruppe
Økonomisjefer, økonomikonsulenter, regnskapsansvarlige, de som jobber med analyse, Controller og revisorer

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med økonomistyring og styringsdata i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser også ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Trøndelag i fagene finansregnskap, videregående regnskap med teori og regnskapsorganisasjon og kommuneregnskap.

Kurssteder:

StedDato 
Kristiansand11. mar. 2014Meld på

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle