Redusert oppbevaringstid i bokføringsloven i kraft fra 1. februar

Endringen i bokføringsloven som reduserer oppbevaringstiden for primærdokumentasjon til fem år trer i kraft 1. februar 2014. Finansdepartementet har fastsatt forskrift om overgangsregler.

Publisert:

Kommuneregnskap