Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2023

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert forklaringer til standard kontoplan for regnskapsrapporteringen i KOSTRA for regnskapsåret 2022.

Publisert:

Kommuneregnskap