Program - Regnskapskonferansen

Mandag 9. desember

09.00 Registrering, m/ kaffe

10.00 Åpning

10.15 Nyheter fra GKRS, ved Charlotte Herje, kommunal- og moderniseringsdepartementet

11.15 Innovasjon, risiko og kommuneøkonomi, ved Ailin Aastvedt, Seniorforsker og statsautorisert revisor, Telemarksforsking og Charlotte Sørensen, Høgskolen i Østfold

12.15 KOSTRA timen, ved Nina Teig, økonomisjef i Trøgstad kommune

13. 00 Lunsj

14.15 Tolga-saken – ett år etter, ved Morten Alm Birkelid, daglig leder av Hedmark Revisjon IKS

15.15 Godt nytt regnskapsår, ved Åge Sandsengen, Kommunalsjef økonomi, teknisk og næring i Nord-Aurdal kommune og Asbjørn O. Pedersen, generalsekretær i NKK

16.15 Godt nytt regnskapsår fortsetter.

17.00 Slutt for dagen

19.00 NKK inviterer til apertiff

19.30 NKK feirer 100 år - festmiddag

Tirsdag 10. desember

09.00 Regnskapsbransjen i et bærekraftig fugleperspektiv inn i fremtiden, ved Håkon Skaug, Kraby Konsølting

10.00 Slik blir din nye pensjon, ved Vidar Pedersen, Aon

11. 00 SAF-T unødvendig byråkrati - eller uante forretningsmuligheter?, ved Steve Cole, Prisolve AS

12.15 Politikk utenfor Ring 3, ved Eivind Undrum Jacobsen, journalist i NRK Nordland

13.00 Lunsj

14.15 Vi åpner den tiende luken i adventskalenderen, og hvem kommer ut?

15.00 Slutt

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle