Bli medlem

Produkter

Bøker


Gå til bestilling

Kommunal Økonomi

Bladet Kommunal Økonomi er det eneste fagbladet som dekker alle områder innen økonomi og skatteinnfordring. Gjennom 10 årlige numre kan du holde deg oppdatert på hva som skjer innen NKKs fagområde.


Gå til bestilling

Avdragsmodul

Hjelpemiddelet tar deg gjennom lovverket og har en trinn for trinnbeskrivelse av hvordan du går fram for å få oversikt, hvordan du beregner kravet, og ikke minst hvordan du til slutt kontrollerer om kravet er oppfylt!


Gå til bestilling

Note- og avstemmingsverktøy

NKKs note- og avstemninsgverktøy inneholder alle pliktige noter og et fullstendig avstemningsverktøy.


Gå til bestilling

Selvkostverktøy

NKK har i forbindelse med kurset i selvkost utviklet en modell for regnskapføring av selvkost i kommunenes internregnskap. Metoden sikrer regnskapsføring av selvkost i internregnskapet slik at det er i samsvar med KOSTRA og regnskapsforskriftene.


Gå til bestilling

Sjekkliste

Har du husket alt? NKKs Sjekkliste lister opp alle momenter i årsoppgjøret. Listen leveres i word-format og gjør det enkelt å kontrollere hva som er gjort.


Gå til bestilling

Økonomireglement

Pakken inkluderer et komplett økonomireglement. Hvert enkelt reglement leveres i word-format, slik at det er enkelt å gjøre egne tilpasninger.


Gå til bestilling

NKK-godkjent regnskapsfører

Her finner du søknadsskjema til NKK-godkjent regnskapsfører.


Gå til bestilling

NKK-godkjent finansforvalter

Her finner du søknadsskjema til NKK-godkjent finansforvalter.


Gå til bestilling

Fornying NKK-godkjent regnskapsfører

Her finner du søknadsskjema for å fornye din NKK-godkjent regnskapsfører godkjenning.


Gå til bestilling

Kommunal Økonomihåndbok

Kommunal Økonomihåndbok er et elektronisk verktøy som i første rekke henvender seg til rådmenn og økonomisjefer. Enheter/virksomheter som har ansvar for økonomistyring av sin virksomhet vil også ha nytte av denne. (Kommunale foretak, interkommunalt samarbeide m.m.)