Bli medlem

Opphevelse av notater GKRS

GKRS har gjort en vurdering av behov for å oppdatere notater som er utgitt av GKRS som følge av ny kommunelov.

Publisert:

Kommuneregnskap

Flere notater vil bli oppdatert, mens enkelte vil bli innarbeidet i for eksempel rammeverket eller som vedlegg til standarder. Arbeidet med dette vil bli prioritert i 2021. Noen av notatene er imidlertid vurdert å ikke lenger være aktuelle, og er derfor vedtatt opphevet.

Følgende notater er opphevet:

  • Avdragsfond etter de tidligere regler
  • Rente- og avdragsfrie utlån i kommunenes balanser
  • Klargjøring av prinsipper i forbindelse med kommunenes gjennomgang og tilpasning av egne leieavtaler m.v til KRS 8 Leieavtaler