NKKs høringgsvar til KRS 2

NKK har sendt inn følgende kommentarer til høringsforslaget om revidert KRS nr. 2 – Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter.


Publisert: 30. april 2015
Kategori:
3030.0404.15151515
  • NKK er positiv til omstrukturering av standarden og mener den er enklere å forstå slik den framstår her. Vi mener den gir tilstrekkelig veiledning med noen få justeringer.
  • Det brukes begrep som påløpt rente og faktisk regnskapsført rente og faktisk utgiftsførte renter. Dette skaper forvirring og bør defineres nærmere i standard og veileder.
  • Veileder kan med fordel vise føring av påløpte renter i byggeperioden i investeringsregnskapet på kostraart og –funksjon.
  • Det bør tydeliggjøres at påløpte renter på årets investeringer og renter på ubrukte lånemidler fortsatt kan føres i driftsregnskapet. Kommunene har 2 alternativer og det bør gjøres tydeligere.

Les høringsutkastet fra GKRS
Les høringsbrevet fra GKRS

Høringsfrist: 20. mai 2015


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle