Bli medlem

Regnskapsstandarder

5.
september 2023

Ifølge kommuneloven § 14-6 fjerde ledd skal årsregnskapene føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Denne bestemmelsen innebærer at det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig å følge de konkrete kravene i lov og forskrift. Regnskapsstandardene gir ytterligere normer for den rettslige standarden god kommunal regnskapsskikk gjennom utdyping og utfylling av bestemmelsene i lov og forskrift.
Innhold:

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: