Regnskapsstandarder

Digitalt kurs 11. mai 2021
Ifølge kommuneloven § 14-6 fjerde ledd skal årsregnskapene føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Denne bestemmelsen innebærer at det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig å følge de konkrete kravene i lov og forskrift. Regnskapsstandardene gir ytterligere normer for den rettslige standarden god kommunal regnskapsskikk gjennom utdyping og utfylling av bestemmelsene i lov og forskrift.

På dette digitale kurset vil følgende regnskapsstander bli gjennomgått med gode praktiske eksempel:

 • Kommunal regnskapsstandard nr. 1 – (KRS):
  Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld
 • Kommunal regnskapsstandard nr. 2 – (KRS):
  Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter
 • Kommunal regnskapsstandard nr. 3 – (KRS):
  Lån – Opptak, avdrag og refinansiering
 • Kommunal regnskapsstandard nr. 4 – (KRS):
  Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

- Se også kurs i regnskapstandarder 16. september 2021, hvor standardene 5, 7, 8 og 10 blir gjennomgått.

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.


Påmeldingsskjema

Ny kunde?
Fyll ut påmeldingsskjemaet nedenfor. Det vil automatisk bli opprettet en brukerkonto og du vil få tilsendt brukernavn og passord til oppgitt e-postadresse. Du bruker tilsendte brukernavn og passord for å hente ut kursbevis etter arrangementet og til påmelding på senere arrangement.

Har du gått på kurs hos oss etter 1. januar 2013?
Da er det allerede laget en profil på deg. Logg deg inn for en enklere påmelding. Du må bruke samme e-postadresse som du har brukt ved tidligere påmeldinger. Dersom du ikke husker passord kan du benytte glemt passord-funksjonen. Ta kontakt hvis du har problemer.

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.

Påmeldingen er stengt!

Klikk her for å melde deg på

Kurspris:

Medlemmer kr. 2 350,-
Ikke-medlemmer kr. 2 550,-

Kurstid:

11. mai 2021, kl. 09.00 – 14.00

Det digitale møterommet åpner 15 minutter før forelesningen. Vi anbefaler å beregne god tid til oppkobling.


Påmeldingsfrist:
30. april 2021

NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.


NKK-godkjent regnskapsfører:
Kurset er godkjent som 1 dag etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

Betingelser og vilkår:

Andre aktuelle arrangement i samme kategori:

På dette digitale kurset vil følgende regnskapsstander bli gjennomgått med gode praktiske eksempel:

 • Kommunal regnskapsstandard nr. 1 – (KRS):
  Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld
 • Kommunal regnskapsstandard nr. 2 – (KRS):
  Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter
 • Kommunal regnskapsstandard nr. 3 – (KRS):
  Lån – Opptak, avdrag og refinansiering
 • Kommunal regnskapsstandard nr. 4 – (KRS):
  Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

- Se også kurs i regnskapstandarder 16. september 2021, hvor standardene 5, 7, 8 og 10 blir gjennomgått.

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.


Klikk her for å melde deg på

Kurspris:

Medlemmer kr. 2 350,-
Ikke-medlemmer kr. 2 550,-

Kurstid:

11. mai 2021, kl. 09.00 – 14.00

Det digitale møterommet åpner 15 minutter før forelesningen. Vi anbefaler å beregne god tid til oppkobling.

Påmeldingsfrist:
30. april 2021

NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.


NKK-godkjent regnskapsfører:
Kurset er godkjent som 1 dag etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

Betingelser og vilkår:

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle