Meld deg på

Innhold:
Formålet med kurset er å øke kunnskap og forståelse for økonomisk internkontroll. Opplevelsen av hva som kan være god internkontroll kan variere fra organisasjon til organisasjon.

I kommuneloven § 23 nr. 2. – fremgår det at ”(a)dministrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll”. Det handler om å styrke den interne kontrollen for å redusere risiko for bevisste og ubevisste feil ved inn- og utbetalinger.

Det finnes flere rammeverk innenfor internkontroll. COSO rapporten er et internasjonalt anerkjent rammeverk. Kurset vil inneholde definisjon av internkontroll med COSO som rammeverket for internkontroll. Det vil fokuseres på de fem komponentene i COSO modellen kontrollmiljøet, risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon og overvåking.

Kurset vil ta for seg hvordan man kan styrke den interne kontrollen ved å se hvordan disse fem komponentene fungerer sammen.
Det vil vises til praktiske eksempler.

Målgruppe:
Økonomirådgivere, økonomisjef, regnskapssjef, virksomhetsledere.

Foreleser:
Hilde Lind har vært ansatt som controller i Sarpsborg kommune siden 2008. Hun er utdannet som internrevisor og har en master i offentlig ledelse og styring fra Høgskolen i Hedmark. Hun har 13 års faring fra både privat og offentlig revisjon. Fra høsten 2013 har hun også vært en av flere forelesere i faget revisjon ved Høgskolen i Østfold.

Kurssteder:

StedDato 
Førde23. apr. 2014Meld på
Gardermoen30. apr. 2014 Meld på

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle