Meld deg på i dag

Vi vil i kurset gå igjennom tre sentrale emner i det kommunenes årshjul. Vi ser på praktiske eksempler og sammenhengen mellom KOSTRA-analyse, strategi, planer og styring. I tillegg til gjennomgang av praktiske eksempler legges det vekt på dialog og erfaringsutveksling.

Innhold:
Det nye årshjulet - anno 2015 – hva innebærer det?

  • KOSTRA-analyse – fra rapportering i årsmelding til strategiske (om)prioriteringer
    Gjenbruk av data, sterkere kobling. Praktiske eksempler fra Steinkjer kommune.
  • Økonomiplanprosessen – fra strategiske føringer til 4-årsplan og årsbudsjett
    Gjennomgang av en «beste praksis» modell. Eksempler fra flere kommuner, deriblant Vennesla, Steinkjer og Larvik.
  • Fra gode planer til styring og rapportering – hvordan sikre måloppnåelse?
    Praktiske eksempler fra Drammen kommune.

Målgruppe
Uerfarne og erfarne økonomisjefer, økonomirådgivere og controllere som ønsker å få ny input om de sentrale prosessene innenfor økonomi.

Foreleser
Marianne Thorstensen, er seniorrådgiver i Framsikt. Marianne har lang erfaring fra virksomhetsstyring i offentlig sektor både som konsulent og som rådgiver. Hun har tidligere jobbet i Helsedirektoratet, Deloitte, EVRY Serve ASA og Drammen kommune.

Kurssteder:

StedDato 
Kommer høsten 2015  

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle