Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

- Våren 2019


Finn kurset nærmest deg

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Innhold:

10.00 – 10.45 Generelt om den nye kommuneloven og forslag til ny forskrift

  • Styringsverktøyene
  • Finansielle måltall
  • Årsregnskapene
  • Skille mellom drift og investering
  • Ny regnskapsavslutning

11.00 –  11.30 Generelt fortsetter

11.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Generelt fortsetter

13.30 – 14.15 Låneadgangen

  • Hva kan det lånes til
  • Låneavdrag

14.30 – 15.30 Diverse

  • Garantier
  • Robek
  • Mv.

15.30 Slutt

Målgruppe
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med økonomistyring og styringsdata i små, mellomstore og store kommuner. Han er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og underviser ellers ved en rekke universitet og høgskoler.

Steder:

Klikk på aktuelt sted nedenfor for påmelding.

 

Drammen 6. mai 2019

Clarion Collection Hotel Tollboden


Klikk her for påmelding

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle