KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen – endelig standard

KRS nr. 7 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard.

Publisert:

Kommuneregnskap

Standarden ble oppdatert som følge av ny kommunelov i 2020 og er nå revidert for å bringe standarden i samsvar med drøftelsen av usikre forpliktelser i Rammeverk for kommuneregnskapet som ble fastsatt i 2021. Foruten regnskapsføring av usikre forpliktelser omhandler standarden også betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen. På disse områdene er det ikke endringer i den endelige standarden. Standarden innføres som endelig standard fra regnskapsåret 2023. Tidligere anvendelse er tillatt.