Konsekvenser for skatteoppkrever sine arbeidsoppgaver ved innføring av EDAG

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Skattedirektoratet, NKK og Oslo kemnerkontor har gjennomført en utredning om dette. Utredningen er gjennomført på bakgrunn av NKKs høringsuttalelse til EDAGordningen. EDAG vil ha store konsekvenser for mange av arbeidsoppgavene våre når det innføres. Vi oppfordrer derfor alle til å lese utredningen. Kommentarer kan sendes til NKKs fagutvalg skatt som vil bringe kommentarene videre. NKK vil be EDAG-prosjektet om å få delta i prosjektets videre arbeid.


Publisert: 27. februar 2013
Kategori:
2727.0202.13131313

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle