/Kommunal Finanshåndbok

Innledning

Selv om temaet her er gjeldsforvaltning kan de metoder og prinsipper som blir gjennomgått nedenfor, også anvendes i forhold til kommunens netto eller brutto gjeld, avhengig av hvorledes kommunen forvalter sin balanse som illustrert ved figuren under:

Publisert: 0606.0202.15151515
innledning
Fokus på kommuners finansforvaltning har økt i styrke de senere år. Dette har vært drevet frem av flere forhold; kravet til etablering av et finansreglement, økt bruk av nye finansielle instrumenter (særlig renteswaps) samt økt interesse for kommunal sektor fra det finansielle miljø. Som en del av dette har også renteforvaltningen fått sin oppmerksomhet, og bruken av rentederivater til styring av kommuners renterisiko har økt betydelig. Det samme har bruken av strukturerte renteprodukter og særlig merkbart - korte innlånskilder (sertifikatmarkedet).

Den operative finansforvaltningen varierer imidlertid mye kommunene imellom, og det kan observeres at det hos de enkelte i varierende grad er etablert taktiske strategier for forvaltningen som naturlig skal følge opp de overordnede finansielle rammer.

Den enkelte kommune må imidlertid etablere en renteforvaltning med bakgrunn i sin egen størrelse og finanskompetanse, finansreglementets strategiske retningslinjer og tillatte instrumentbruk og rentemarkedets beskaffenhet.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle