Bli medlem

Høring: Modernisering av regelverket for innkreving hos Skatteetaten og alminnelig namsmann

Finansdepartementet sendte i april ut "Lov om innkreving av statlige krav mv. (innkrevingsloven)" og "Etablering av ett utleggstrekk og modernisering av utleggsprosessen i tvangsfullbyrdelsesloven" ut på høring. NKK har sendt inn høringssvar.

Publisert:

Aktuelt fra NKK