Bli medlem

Høring i Stortinget 20. mai 2015

Publisert:

Skatt

Høring i finanskomiteen – 20. mai 2015

Lenke til video hos Stortinget.

Du kan navigere i tidslinjen i videoen over. Ca. tider vises under.

Tidspunkt

Hendelse

0:55:56 Høringen starter
Innlegg
0:56:25 Mette Nord, leder i Fagforbundet
1:01:16 Fredrik Støtvig, forbundsleder i Norsk Tollerforbund
1:06:45 Astri Marija Rosenqvist, Sentralstyremedlem i NKK
1:12:10 Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder i Delta
Spørrerunde
1:17:15 Tore Hagebakken (A), Oppland
1:18:18 Gjermund Hagesæter (FrP), Hordaland
1:20:10 Siri A. Meling (H), Rogaland
1:21:40 Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Hedmark
1:12:15 Hans Olav Syversen (KrF), Oslo
1:24:30 Hans Andreas Limi (FrP), Akershus
1:26:10 Truls Wickholm (A), Oslo
1:26:47 Sigurd Hille, (H), Hordaland
Svar fra høringssinstansene
1:28:47 Svar fra Fagforbundet
1:32:00 Svar fra Norsk Tollerforbund
1:33:00 Svar fra NKK
1:38:04 Svar fra Delta
1:38:49 Høringen avsluttet

Annen informasjon i saken

Dokumenter fra NKK

Prop. 120 LS (2014-2015)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Rapport fra Oslo Economics om mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving

Høring – overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten