Høring – EDAG

Høring – Arbeidsgrupperapport om forslag til ny ordning for arbeidsgivers rapportering (EDAG)

Publisert:

Skatt

NKK har avgitt høringssvar. Du kan lese vårt høringssvar og departementets høringsbrev ved å klikke på lenkene under.