Aktører

Finansmarkedene-avkastning og risiko

Finansielle instrumenter og produkter

Forvaltning av langsiktige finansielle aktive

Forvaltning av kortsiktig likviditetsoverskudd

Kommunal sektor og finansforvaltning

Langsiktig finansieringsbehov-gjeldsforvaltning

Porteføljeteori

Risiko i kommunens finansforvaltning

Rapportering og kvalitetssikring

Økonomiske opplysninger som bør inngå i konkurransegrunnlag

Tilbyderne i konkurransen bør vite mest mulig om kommunen gjennom konkurransegrunnlaget. Kommunen skal unngå forskjellsbehandling, og alle bankene bør ha lik informasjon om den potensielle kunden. Det er selvsagt ikke mulig at alle potensielle tilbydere skal få tilsvarende informasjon som avtalebanken har, men kommunen bør gjennom konkurransegrunnlaget vise til historikk når det gjelder likviditet og betalingsformidling (antall transaksjoner, innestående beløp, etc.).


Kommunen bør i tillegg beskrive forventet utvikling i avtaleperioden når det gjelder likviditet og betalingsformidlingen. Dette arbeidet er viktig å gjøre så grundig som mulig, da beregningstallene en bruker for å beregne totalpriser fra de ulike tilbyderne skal bygge på den informasjonen en har gitt i konkurransegrunnlaget.

Hvis en eksempelvis har beskrevet en solid likviditet og en forventning om innskuddssituasjon mot banken i konkurransegrunnlaget, kan en få problemer i en eventuell klagesak dersom en i beregning av totalpris har gjort dette ut fra helt andre forutsetninger.


Andre artikler

Aksjeanalyse

Administrasjonssjefens ansvar

Økonomiske opplysninger som bør inngå i konkurransegrunnlag

Overordnete rammer

Utøvere

hello world!

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle