En liten oppdatering fra NKK i Sør-Trøndelag - april 2017


Publisert: 24. april 2017
2424.0404.17171717

1) Årsmøte:
Årets årsmøte blir i Selbu 14.06, i forbindelse med Kom.øk.nettverk og rett i bakkant av skattekonferanse på Hell. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil styret be om fullmakter til å videreføre fusjon med NKK i Nord-Trøndelag. Ordinær innkalling med endelig saksliste kommer nærmere årsmøtet. Dersom noen alt nå har saker de ønsker å ta opp på årsmøtet, er det fint med et hint om dette. Formell frist for å fremme saker er 14 dager før møtet.

2) Landsmøte:
Landsmøtet er i Tromsø i slutten av august, og påmeldingsfristen går snart ut. Styret i lokallaget har i styremøte i dag besluttet å støtte deltakelse på landsmøtet, ved at medlemmer får dekket konferanseavgift. For å få oversikt over omfanget, ber vi om en kort tilbakemelding på hvor mange medlemmer fra Sør-Trøndelag som har tenkt å delta på landsmøtet. Vi ber om denne tilbakemeldingen innen førstkommende fredag, gjerne ved at du svarer på denne mailen.

3) MVA-skolen:
Vi jobber med å få gjennomført NKK’s mva-skole i Trøndelag til høsten, og for om mulig å få dette til er vi avhengig av at det blir en del lokalt påmeldte. Vi anmoder derfor om at interesserte melder dette. Tilbakemelding kan gis på mail til Per Lund (perlu@stfk.no).


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle