Les invitasjon

NKK Møre og Romsdal vil i 2016 arbeide for å heve kvaliteten innenfor den kommunale- og fylkeskommunale økonomiforvaltningen bl.a. gjennom å:

  • være pådriver for å heve den faglige standard generelt
  • høyne og opprettholde den ansattes faglige kompetanse ved fortsatt fokus på den innførte autorisasjonsordningen for medlemmene
  • skape arenaer for erfaringsutveksling
  • fokusere på faglig-etiske spørsmål

Forbundet skal ikke være tilsluttet noen lønns- og arbeidstakerorganisasjon eller arbeide med spørsmål direkte knyttet til medlemmenes lønns- eller arbeidsvilkår.

NKK Møre og Romsdal har følgende konkrete mål i 2016:

1. Være aktive med informasjon og annet arbeid i forhold til det fremtidige samarbeidet med staten om den kommunale skatteinnfordringen.
2. Arrangere fagsamling over to dager i juni. Det er en målsetning å få fagdagene godkjent i NKK autorisasjonsordning.
3. Fortsette samarbeidet med KS og Fylkesmannen om nettverkssamlinger to ganger i året.
4. Arrangere relevante kurs i samarbeid med NKK sentralt.
5. Øke den faglige interessen og kunnskapen blant medlemmene.
6. Arbeide for å bli mer synlige som fylkeslag gjennom å vurdere aktiv bruk av NKK sine hjemmesider.

Evt. kommentarer eller alternative forslag bes sendt til th@surnadal.kommune.no

Handlingsplanen vil bli behandlet på årsmøte 24. mai 2016

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle