Årets kommunaløkonom for 21. gang

Nå har du igjen anledning til å være med på å foreslå kandidater til ”Sticos og NKK sin pris – Årets kommunaløkonom ”,  som har gjort seg bemerket innen fagfeltet kommunal økonomi.

Publisert:

Aktuelt fra NKK

Prisen ble innstiftet av NKK i 2002 og skal nå dels ut for 21. gang. Det er NKK som utpeker kandidaten, i konsultasjon med Sticos. Utdelingen foregår på NKKs regnskapskonferanse. Prisen består av en skulptur eller bilde, og en sjekk.

Tidligere prisvinnere er: Stein Kittelsen, Thor Fjellanger, Asbjørn O. Pedersen, Bente Fylken, Anne Rudi, Per Lund, Børre Stolp, Ole Starheim, Jan Petter Jørgensen, Inger-Johanne Lillemyr Steinveg, Espen Hvalby, Terje Fjellvang, Rune Stifjell, Harald Berglie, Leidulf Skarbø, Torstein Dahle, Knut Erik Lie, Astri Marija Rosenqvist, Ingvar Linde og Øyvind Sunde.

Forslag skal sendes innen 31.10.22 til: rune.stifjell@karlsoy.kommune.no

Statutter for Sticos og NKK sin pris – Årets kommunaløkonom>

 1. Prisen "Årets kommunaløkonom" er innstiftet for å hedre en person som særlig har utmerket seg innenfor fagområdet kommuneøkonomi. Prisen deles ut av Sticos og NKK.
 2. Prisen består av en skulptur eller bilde, diplom og et beløp fastsatt av Sticos. Prisen overrekkes av Sticos og NKK på NKKs regnskapskonferanse eller på et annet sentralt arrangement.
 3. Sentralstyret i NKK fatter vedtak om hvem prisen skal tildeles, etter innstilling fra NKKs fagutvalg for økonomi. Sticos tiltrer utvalget med en representant når innstilling avgis.
 4. Forslag til kandidater kan fremmes av:
 • Alle medlemmer av NKK
 • Andre institusjoner/organisasjoner som er engasjert i fagområdet kommuneøkonomi
 • Anmodning om forslag til kandidater kunngjøres der Sticos og NKK finner det formålstjenlig.
 1. Kriterier som det bør legges vekt på: Prioritert til utnevnelse skal være kandidater som har:
 • Gjort seg bemerket innen fagfeltet kommunal økonomi utenom det vanlige.
 • Har vært ekstra aktiv innenfor organer som behandler kommunaløkonomiske spørsmål
 • Har gjort seg bemerket gjennom offentlig debatt, artikler, høringer etc.
 • Større faglige arbeider, som blir lagt merke til i sektoren.
 • Har vært aktiv over lengre periode ut over vanlig engasjement