Kurs i årsavslutning av kommuneregnskap

- Digitalt kurs 26. februar 2021

Kurset gir grunnleggende innføring i de mest brukte metodene for hvordan man økonomisk kan analysere og rangere investeringsprosjekter og andre prosjekter i kommunal sektor.

Temaer som vil bli gjennomgått er:
 • Nyheter og oppdateringer
 • Vurdering av balanseposter
 • Beregning av minimumsavdrag
 • Ny årsavslutning med nye strykningsregler
 • Hvordan dekke inn årets og ev. tidligere års merforbruk
 • Gjennomgang av de obligatoriske oppstillingsplanene og hvilke muligheter man har og ikke har
 • Ferdigstillelse av et konsolidert regnskap (hvordan man konsoliderer inn et regnskap ført etter regnskapsloven vil ikke bli gjennomgått på dagskurset)

Innhold:

Rammeverket

 • Mål med kommunal økonomiforvaltning
 • Regnskapsprinsipper
 • Kvalitetskrav
 • God kommunal regnskapsskikk

Kommunelovens økonomibestemmelser

 • Handleevne over tid
 • Finansielle måltall
 • Lånebestemmelsene
 • Bestemmelser om økonomiplan, budsjett, årsregnskap og årsberetning
 • Finansforvaltning

Årsregnskapet med årsberetning

 • Obligatoriske oppstillingsplaner
 • Vurderingsregler
 • Årsavslutning med strykninger
 • Krav til årsberetningens innhold
 • Konsolidert regnskap

Internkontroll

 • Hold orden i ditt eget hus

Spesielle emner

 • Spesielle posteringer
 • Utlån
 • Pensjon

KOSTRA

 • Bakgrunn og formål
 • Funksjonskontoplan
 • Artskontoplan

Målgruppe:

Nyansatte som jobber med regnskap og de som har liten bakgrunn med kommunalt regnskap

Foreleser:

Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Klikk her for å melde deg på

Kurspris:

Medlemmer kr. 2 350,-
Ikke-medlemmer kr. 2 550,-

Kurstid:

26. februar kl. 09.00 - 14.00

Påmeldingsfrist:

3. januar 2021

NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under,
er det ledige plasser og
åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører:
Kurset er godkjent som 1 dag etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

Påmeldingsskjema

Ny kunde?
Fyll ut påmeldingsskjemaet nedenfor. Det vil automatisk bli opprettet en brukerkonto og du vil få tilsendt brukernavn og passord til oppgitt e-postadresse. Du bruker tilsendte brukernavn og passord for å hente ut kursbevis etter arrangementet og til påmelding på senere arrangement.

Har du gått på kurs hos oss etter 1. januar 2013?
Da er det allerede laget en profil på deg. Logg deg inn for en enklere påmelding. Du må bruke samme e-postadresse som du har brukt ved tidligere påmeldinger. Dersom du ikke husker passord kan du benytte glemt passord-funksjonen. Ta kontakt hvis du har problemer.

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.

Påmeldingen er stengt!

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle